About

AJALUGU & TEGEVUS...

Londoni Eesti Selts

Londoni Eesti Selts (LES) asutati 7. juulil 1921 aastal Eesti Vabariigi Esinduses Londonis. Selts loodi Eesti haridusseltside põhimõttel ja asutamiskoosolekul astus liikmeks 21 kohalolijat. Selts oli ainsaks eestlaste seltskondlikuks organisatsiooniks kuni 1947. aastani.  Selle ajani oli Seltsi eesmärgiks ühendada kõiki eestlasi Suurbritannias ning luua sidemeid kaasmaalastega ka muudes maailma osades.  Ka peale Inglismaa Eestlaste Ühingu (IEÜ) asutamist püsis põhimõte, et vanima eestlaste organisatsioonina koondab LES enda umber üle kogu Inglismaa kõiki neid eestlasi kelle läheduses ei ole IEÜ osakondi ja kes endise aja tava kohaselt soovivad kuuluda Seltsi.

Seltsi tegevuseks on eestlaste kokku viimine ja kaasmaalaste omavahelise läbikäimise organiseerimine rahvuslikus ja sõbralikus koostöö vaimus.  Peaeesmärgiks on ikka olnud  säilitada Eesti iseseisvust ja innustada Londonis ja Londoni ümbruses elavaid eestlasi ja Eesti sõpru rahvusliku kultuuri eripära säilitama, edasi arendama ja tutvustama teistele rahvastele.

Kauaaegne LES’i esimees ülempreester Nigul Hindo (esimees 1952-1963 a) kirjutab oma Seltsi tutvustavas raamatus järgmist: “Seltsi ülesandeks on läbi aastate olnud soov luua eesti vaimulaadile meelepärast keskust ning võimaldada Londoni suurlinnas kõigile eestlastele omavahelist kokkusaamist ning sobivat setskondlikku meelelahutust ja mõistlikku ajaviidet ühiste koosviibimiste näol laulu ja mängu kaasabil.”

LES püüab alati pakkuda külalislahkust ja kaaseestlastega kohtamise võimalusi. Oma üritustega pakub LES järjepidevalt meelelahutust Londoni eesti kogukonnale. Seltsi algaastatel toimis Seltsi ruumides lugemislaud; õpiti ja kanti ette näidendeid; korraldati kohviõhtuid ja seltskondlikke ajaviitemänge; peeti kõnesid, lauldi ühislaule ja tehti tantsiti grammofonimuusika saatel. Suuremad kokkutulekud olid EV aastapäeval, emadepäeval, jõulupäeval ja väis-eesti päeval.

Tänapäeval on Seltsi korraldada suuremad koosviibimised koostöös teiste UK-s tegutsevate eestlaste organisatsioonidega: EV aastapäev, jaanituli, jõulupidu. Toimuvad tähtpäevade tähistamised, laulupäevad, persooni -ja filmiõhtud.

Seltsi liikmete arv on läbi aastate olnud erinev. Algusaastatel 25 liiget, 1960-ndatel aastatel 128 liiget, 1990-ndatel 70 liiget, 2016-45 liiget. Hetkel on liikmete arv seoses Brexitiga toimunud liikumise tõttu vähenenud. Seltsi auliikmeid on  4. Meie auliikmed on läbi aastakümnete aktiivselt kaasa löönud Seltsi tegemistes,  nõu ja jõuga kaasa aidanud  eesti kultuuri traditsioonide säilitamisele ja edasiviimisele  Londonis.

Come and volunteer!

Selts on lahkesti avatud kõigile, et tulla ning anda oma panus eestluse säiltamisele ka kodust eemal olles. Pane end proovile ja tule tee seda, mis on hingelähedane. Kohtu uute põnevate inimestega, leia uusi huvitavaid kontakte ning ole eesti kultuuri keerises Londoni südames. Seltsi tegevusega kaasalöömine on vabatahtlik, tegutsemisvõimalusi on rohkesti. Korraldame üheskoos üritusi, arutame, planeerime, organiseerime. Koos tegutsemises on jõud.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!

en_GBEnglish (UK)