Choir

Londoni Eesti Seltsi Segakoor

2010-2017

Talvel 2010 aastal sattusid Londoni Eesti Saatkonnas teineteisega juttu ajama Katrin Legrain Londoni Eesti Majast ja Ave Siilak. Jututeemaks  oli taas kokkukutsuda Londonis eestlaste segakoor. Katrin oli idee tuline toetaja ja pakkus kohe välja esimese esinemisvõimaluse iga aasta juunikuus toimuval küüditamise mälestusteenistusel. Traditsiooniliselt olla seal ikka laulnud eesti, läti ja leedu ühendkoor, kuid eestlaste puudumisel oli selle kombe edasi kandmine jäänud meie kahe lõunanaabri esindajate hooleks. Mõeldud-tehtud. Esimesele üleskutsele vastas mõniteist inimest, kelle jõul saigi koorile elu sisse ning talvel planeeritud esinemine tõi pisarad silma paljudele St Jamesi kirikusse kogunenud kaasmaalastele, lauljad kaasa arvatud. Tubli bassi ja ühtlasi Eesti Seltsi tollase esimehe Priidu Rebase ettepanekul otsustati koor nimetada Londoni Eesti Seltsi segakooriks.  Päranduseks eelnevatelt Seltsi kooridelt saadi kohvritäis noote ja auväärne mitmekümneaastane minevik.

Sõnumit uue koori olemasolust aitasid jagada kõik tolle hetke suuremad eestlaste organisatsioonid Inglismaal: Eesti Saatkond, Eesti Gild ja Eesti Kool Londonis ning Inglismaa Eestlaste Ühing. Kooriliikmete arv kasvas kiiresti mitmekordseks ning esimest sügishooaega alustati juba 42 lauljaga.

Kohalik eestlaste kogukond tervitas koori äärmiselt soojalt ja esinemiskutseid tuli hulganisti: 2010/11 hooaja 10 kuu jooksul astuti lavale juba kaheksal korral, enamasti Londonis, kuid jõuti kaugemalegi – Inglismaa Eestlaste Ühingu kutsel toimunud koorilaager Kesk-Inglismaal Catthorpe’s päädis kontserdiga Leicesteri Eesti Maja 50. aastapäeva juubeliüritusel. Samuti lisaks järjepidevalt toimunud traditsioonilistele üritustele nagu Eesti Abistamise Komitee heategevuslõunad ja Eesti Seltsi jõulupidu, kus koor laulis, sai Seltsi üleskutsel uue elu Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Westminster Cathedral Hallis. Kontsertaktus algas ikka Eesti segakoori juhtimisel Eesti hümni laulmisega ning koori esinemine on kava lahutamatuks osaks. Enne 2011. aastat laulis Seltsi koor Westminsteri katedraali saali laval viimati 40 aastat tagasi, saadik August Torma juhtimise all.

Kaks koori esimest eluaastat lauldi paralleelselt kahe dirigendi käe all. Lii Carr tõi repertuaari ja kooriproovidesse akadeemilise hõngu ja teadmised, Reet Kromel pianistioskused ja tihti jazzilikku kergemat muusikat, millest osa ta ka ise kirjutas. 2012. aasta talvest kuni 2014 jõuludeni oli dirigendiks Helen Aun, kelle käe all  koor nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt järjepidevalt arenes.

Aastal 2014 kevadel laulis LESi segakooris umbes 40 inimest, selle tegevust organiseeris 7-liikmeline juhatus. Lauljate keskmine vanus jäi kolmekümnendate eluaastate algusesse. Kooriliikmete arv ja koori isikkoosseis on püsivalt veidi muutumises – põhiliselt seoses rändega Eestisse ja Eestist. Londoni Eesti Seltsi Segakoor võttis 2014 aastal ka osa Eesti Üldlaulu- ja tantsupeost “Aja puudutus” Tallinnas. Seda võib kahtlemata pidada värskelt rajatud koori üheks suurimaks saavutuseks.

2015 aasta algusest sai koori dirigendiks Kristi Jagodin. Aastal 2016 oli koori ridades 12 lauljat. Segakoori sooviks ja peamiseks eesmärgiks oli olla avatud koorilauluhuvilistele kõikidest rahvustest ja igast Inglismaa nurgast. Repertuaar ulatus Jaan Tätte lauludest Arvo Pärdi loominguni, jazzist ja kergest rahvamuusikast Sibeliuseni. Samuti tehti koostööd UK-s õppivate-tegutsevate professionaalsete eesti muusikutega.  Septembris, 2017 aastal lõpetas Londoni Eesti Seltsi Segakoor tegevuse.

REE Koor

Reet Kromel Williams alustas muusikalise juhi ja dirigendi tööd Inglismaa Eesti Kogukonnas juba palju aastaid tagasi. Kodust eemal olles teadvustus eestlaseks olemine palju selgemalt ja tekkis vajadus tutvustada Eesti koorilaulu kultuuri ja ühendada siinseid eestlasi ühise muusikalise tegevuse kaudu. Eesti koorimuusika lihtsalt väärib laialdasemat kõlapinda, seda ka siin, kõige kõrgema koorikultuuriga riigis maailmas.

Aastatel 2010-2012 oli Reet Kromel Williams Londoni Eesti Seltsi Segakoori dirigent. Muusikapedagoogi ja koorijuhina tekkis suur ja kasvav soov luua uus koor, mis oleks muusikalise nägemuse järgi kujundatud  projektikoor, ühendamaks eestisoost lauluhuvilisi üle kogu Euroopa. Siit ja sealt üle Suurbritannia ning kaugemaltki kostus laulvate eestlaste seast üha kasvavamalt hääli, et laulaks veel, kuid ei ole piisavalt eesti koore, kus laulda ja osaleda. Erinevaid püsikoore ikka ju leidus, kuid kõigil ei olnud võimaik kauge elukoha või ajapuuduse tõttu neis osaleda. Reet Kromeli loomingulisse muusikapagasisse oli kogunenud suur hulk põnevat vokaali ja koorimuusikat, mis vajas väljundit. Nii tekkiski aastast 2011 REE koor – Rahvusvaheline Eestlaste Eksperimentaalkoor, mis ei tunne riigipiire.  Kokku  saadi vahel isegi kaks korda aastas, et õppida ja laulda põnevat kooridele loodud muusikat.

Iga laululaager lõppes tavaliselt kontserdiga kohalikule publikule. Kontsert oli kokkuvõtte laululaagris tehtud tööst ja õpitud lauludest.  Reet Kromel kavandas REE koori kunstilise juhi ja dirigendina koori ja muusikaüritusi, mille tulemusena toimusid erinevates riikides 7 põnevat ning kordumatut laululaagrit. REE koori tegevuse raames viidi Londonis läbi  ka väiksemaid muusikalise projekte ning kooslaulmisi. Koostöös Londoni Eesti Seltsiga planeeriti ning korraldati nii mitmeidki edukaid laulu- ja muusikaüritusi. Üritusel osalesid ka pianist Tiit Saluveer ja tema lauljannast tütar Ave-Liis Saluveer Eestist.

Esmakordselt astus jazzilaagrilaval üles Londonis elunev andekas ja mitmekülgne eesti muusik ja löökpilli mängija Kristiina Killo, kellega on jätkunud põnev ja igati meeldiv muusikaline koostöö koos Reet Kromeliga tänaseni. REE lauljad sõitsid Londoni jazzilaagrisse kohale üle erinevate paikade Inglismaalt ning ka Belgiast, Luxemburgist, Hollandist, Soomest ja Eestist. Järgmine meelisoojendav koostöö üritus “Kevad südames” toimus aprillis 2016 , Londoni Eesti Majas. Toreda koostöö tulemusena viidi koos Londoni Eesti Seltsiga läbi ühepäevane laululaager, mille käigus õppiti ja valmistati ette kaunis laulukava, millele järgnes õhtune kontsert publikule.
Sellel üritusel astus esimest korda solistina üles noor ja säravalt andekas lauljatar Annaliisa Asveit, kellega jätkus Reet Kromeli inspireeriv koostöö veel ka järgnevatel aastatel erinevates projektides.  

Kontserdil “Kevad Südames” astus solistina üles ka Reet Kromeli kunagine lauluõpilane – veetlev ja kauni häälega Sirli Sillasoo. Laulupäeval osalesid lauljad erinevatest riikidest: Inglismaalt, Belgiast, Saksamaalt, Luxemburgist, Hispaaniast ja Hollandist. 

Rohkem REE koori tegevusest saate lugeda: www.eksperimentaalkoor.co.uk.

Londoni Eesti Naiskammerkoor

Järgnev ja suurim koostöö projekt Londoni Eesti Seltsiga sai alguse märtsist 2017, mil tekkis Londoni Eesti Naiskammerkoor. Ehkki kammerkoor tegutses ainult 2 aastat, kujunes selle projekti lühikene kestvusaeg eriliselt säravaks ning koori muusikaline sõnum enneolematult jõuliseks! Reet Kromelit on alati huvitanud eesti rahvalaulu folkloorika ning sellest inspireerituna arranzeeris ta koori koosseisule spetsiaalsed rahvalaulutöötlused.  Moderniseeris stiilselt klassikalist regilaulu ning lisas uuemale rahvalaulule tugevaid jazzi elemente: blokk akordidest kuni swing-bluesi kõlavärvideni…

Lisaks õppiti ning esitati edukalt ka Reet Kromeli autentset omaloodud koorimuusikat.

Selle kahe tegutseva aasta jooksul oli Londoni Eesti Naiskammerkooril palju erinevaid esinemisi, millest eriliselt väärib esile toomist  etteaste 2018 aastal

Leicesteri Eesti Laulu-ja Tantsupeol, kus kammerkoori saatis tohutu menu ja fantastiline publiku vastuvõtt

Inspirations Music School

Eesti kogukonna muusikalise juhi ning dirigenditöö on Reet Kromel Willamsile olnud suurepäraseks ning inspireerivaks kogemuseks, mille tulemusel tekkis aastatega soov luua õpetamise meetodite ning muusikaliste nägemuste põhjal päris enda muusikakool.

Nii tekkiski 2019. aastal Londonis tegutsev Inspirations Music School.

Koostöös Londoni Eesti Seltsiga korraldati Londoni Eesti Majas 2019. aasta detsembris muusikakooli esimene jõulueelne talve kontset (Winter Recital), milles osalesid muusikakooli klaveri ja laulu eriala õpilased. Üritus kujunes väga menukaks.

Kui sul on soovi tutvuda lähemalt Inspirations Music School tegemistega ning muusika õppimisvõimalustega, siis saad tutvuda veebilehel:

www.inspirationsmusicschool.com

Kirjuta julgelt ja küsi lisa e-mail: inspirations.musicschool@gmail.com

Support London Estonian Society

Toeta Londoni Eesti Seltsi. Annetatud raha läheb traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamiseks.

en_GBEnglish (UK)